Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawy doktorskie

 • -
 • Pokaż
 • Sortuj wg
Parametry wyszukiwania: typ = wszystkie rodzaje, jednostka = Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, rozprawy doktorskie z lat 1996 - 2020, sortowanie według = daty obrony rozprawy doktorskiej od najnowszej

Wyniki wyszukiwania (79)

 • 1.
  Wpływ właściwości asfaltu i składu mieszanki mineralno-asfaltowej na cechy reologiczne betonu asfaltowego o wysokim module sztywności / Mikołaj Bartkowiak (WBiIŚ) / prom. Mieczysław Słowik (WBiIŚ), Robert Studziński (WBiIŚ), rec. Paweł Mieczkowski, Dariusz Sybilski - Poznań, Polska, 2020 - 220 s.

  Rozprawa doktorska przed obroną
 • 2.
  Wpływ dodatku mleczanu diamidoaminy na wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność gruntów mało i średnio spoistych stosowanych w budownictwie drogowym / Szymon Węgliński (WBiIŚ) / prom. Arkadiusz Madaj (WBiIŚ), Michał Babiak (WBiIŚ), rec. Anna Chomicz-Kowalska, Paweł Mieczkowski - Poznań, Polska, 2019 - 268 s.

  Rozprawa doktorska
 • 3.
  Wykonywanie kolejowych robót budowlanych a sprawne prowadzenie ruchu pociągów / Damian Kosicki (WBiIŚ) / prom. Włodzimierz Bednarek (WBiIŚ), Jeremi Rychlewski (WBiIŚ), rec. Włodzimierz Czyczuła, Maciej Kruszyna - Poznań, Polska, 2019 - 199 s.

  Rozprawa doktorska
 • 4.
  Zastosowanie żywic akrylowych do uszczelniania i wzmacniania ośrodków sypkich / Bogumił Klimaszewski / prom. Tomasz Z. Błaszczyński (WBiIŚ), rec. Jerzy Hoła, Leonard Runkiewicz - Poznań, Polska, 2019 - 211 s.

  Rozprawa doktorska
 • 5.
  Zastosowanie elastycznych materiałów barierowych w konstrukcji przegród ogniowych / Zenon Małkowski / prom. Wojciech Sumelka (WBiIŚ), rec. Wojciech Anigacz, Piotr Izak - Poznań, Polska, 2019 - 129 s.

  Rozprawa doktorska
 • 6.
  Zmiany obciążeń cieplnych budynków niemal zero energetycznych i ich wpływ na topologię układów grzewczych / Lidia Grzegorczyk / prom. Edward Szczechowiak (WBiIŚ), Katarzyna Ratajczak (WBiIŚ), rec. Piotr Lis, Krzysztof Wojdyga - Poznań, Polska, 2019 - 118 s.

  Rozprawa doktorska
 • 7.
  Wpływ sposobu uzdatniania wody i układu wentylacyjnego na obecność THM-ów w środowisku basenów krytych / Alicja Piotrowska / prom. Edward Szczechowiak (WBiIŚ), rec. Anna Bogdan, Małgorzata Makowska - Poznań, Polska, 2019 - 164 s.

  Rozprawa doktorska
 • 8.
  Usuwanie ze ścieków substancji powierzchniowo czynnych niejonowych z wykorzystaniem sorbentów mineralnych / Katarzyna Jaszczyszyn (WBiIŚ) / prom. Zbysław Dymaczewski (WBiIŚ), Wojciech Góra (WBiIŚ), rec. Anna Głowacka, Jadwiga Królikowska - Poznań, Polska, 2019 - 244 s.

  Rozprawa doktorska
 • 9.
  Możliwość obiektywizacji oznaczania stopnia plastyczności na przykładzie glin lodowcowych występujących na terenie Poznania i okolic / Dorota Krawczyk (WBiIŚ) / prom. Katarzyna Machowiak (WBiIŚ), Andrzej Wojtasik (WBiIŚ), rec. Maciej Kordian Kumor, Jędrzej Wierzbicki - Poznań, Polska, 2019 - 152 s.

  Rozprawa doktorska
 • 10.
  Lean management przy realizacji procesów budowlanych / Piotr Nowotarski (WBiIŚ) / prom. Jerzy Pasławski (WBiIŚ), rec. Elżbieta Radziszewska-Zielina, Anna Sobotka - Poznań, Polska, 2019 - 202 s.

  Rozprawa doktorska
 • 11.
  Ocena układów transportujących wodę z zastosowaniem zintegrowanych narzędzi informatycznych / Jędrzej Bylka (WBiIŚ) / prom. Tomasz Mróz (WBiIŚ), rec. Marian Kwietniewski, Janusz R. Rak - Poznań, Polska, 2019 - 194 s.

  Rozprawa doktorska
 • 12.
  Process operating parameters in open culture fermentation for short and medium chain carboxylic acids production / Ewelina Jankowska (WBiIŚ) / prom. Piotr Oleśkowicz-Popiel (WBiIŚ), rec. Irena Wojnowska-Baryła, Aneta Łuczkiewicz - Poznań, Polska, 2019 - 113 s.

  Rozprawa doktorska
 • 13.
  Kontakt między belkami o przekroju kołowym z uwzględnieniem deformacji przekroju / Olga Kawa (WBiIŚ) / prom. Przemysław Litewka (WBiIŚ), rec. Ryszard Buczkowski, Alfred Zmitrowicz - Poznań, Polska, 2018 - 111 s.

  Rozprawa doktorska
 • 14.
  Computer assisted medical decision in angioplasty vascular intervention / Tomasz Gajewski (WBiIŚ) / prom. Tomasz Łodygowski (WBiIŚ), Krzysztof Szajek (WBiIŚ), rec. Pawel Lipinski, Romuald Będziński - Poznań, Polska, 2018 - 198 s.

  Rozprawa doktorska
 • 15.
  Wpływ warunków pomiaru oraz wybranych parametrów nawierzchni asfaltowych i betonowych na ich własciwości przeciwpoślizgowe / Jakub Fengier (WBiIŚ) / prom. Mieczysław Słowik (WBiIŚ), Andrzej Pożarycki (WBiIŚ), rec. Władysław Gardziejczyk, Jan Kempa - Poznań, Polska, 2018 - 179 s.

  Rozprawa doktorska
 • 16.
  Performance-based fire engineering for civil engineering structural design / Michał Malendowski (WBiIŚ) / prom. Adam Glema (WBiIŚ), rec. Marcin Kamiński, Mariusz Maślak - Poznań, Polska, 2018 - 185 s.

  Rozprawa doktorska
 • 17.
  Analiza właściwości mechanicznych przestrzennego systemu geosyntetycznego jako materiału do budowy konstrukcji oporowych / Adam Duda (WBiIŚ) / prom. Antoni Florkiewicz (WBiIŚ), Mieczysław Kania, rec. Joanna Bzówka, Wojciech Tschuschke - Poznań, Polska, 2018 - 101 s.

  Rozprawa doktorska
 • 18.
  Dynamic behavior and failure of aluminum-polyethylene sandwich structure / Amine Bendarma / prom. Tomasz Łodygowski (WBiIŚ), Tomasz Jankowiak (WBiIŚ), rec. Jerzy Małachowski, Zdzisław Nowak - Poznań, Polska, 2018 - 155 s.

  Rozprawa doktorska
 • 19.
  Application of passive damping systems in blast resistant gates / Hasan Al-Rifaie (WBiIŚ) / prom. Wojciech Sumelka (WBiIŚ), Piotr Sielicki (WBiIŚ), rec. Krzysztof Cichocki, Jerzy Małachowski - Poznań, Polska, 2018 - 173 s.

  Rozprawa doktorska
 • 20.
  Skuteczność usuwania wybranych niesteroidowych leków przeciwzapalnych ze ścieków metodą osadu czynnego / Anna Maria Zając / prom. Zbysław Dymaczewski (WBiIŚ), Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), rec. Anna Głowacka, Jadwiga Królikowska - Poznań, Polska, 2018 - 189 s.

  Rozprawa doktorska
 • 21.
  Parametry fizyko-mechaniczne iłów warwowych z doliny Strumienia Junikowskiego ze szczególnym uwzględnieniem ich wytrzymałości na ścinanie / Michalina Flieger-Szymańska (WBiIŚ) / prom. Antoni Florkiewicz (WBiIŚ), Katarzyna Machowiak (WBiIŚ), rec. Maciej Kordian Kumor, Jędrzej Wierzbicki - Poznań, Polska, 2018 - 210 s.

  Rozprawa doktorska
 • 22.
  Problematyka zgodności modelowania przęseł płytowo-belkowych z wynikami badań / Rafał Paweł Maciaszek / prom. Witold Wołowicki (WBiIŚ), rec. Wojciech Siekierski (WBiIŚ), Adam Podhorecki, Kazimierz Furtak - Poznań, Polska, 2017 - 174 s.

  Rozprawa doktorska
 • 23.
  Zmodyfikowana metoda kontroli stanu zaawansowania robót i oceny ryzyka realizacji przedsięwzięcia budowlanego / Agnieszka Dziadosz (WBiIŚ) / prom. Wiesław Meszek (WBiIŚ), rec. Tadeusz Kasprowicz, Anna Sobotka - Poznań, Polska, 2017 - 182 s.

  Rozprawa doktorska
 • 24.
  Własciwości reologiczne asfaltów drogowych modyfikowanych dodatkiem asfaltów naturalnych z uwzględnieniem wpływu starzenia / Marcin Bilski (WBiIŚ) / prom. Mieczysław Słowik (WBiIŚ), rec. Marek Iwański, Paweł Mieczkowski - Poznań, Polska, 2017 - 161 s.

  Rozprawa doktorska
 • 25.
  Analiza egzergetyczno-ekonomiczna systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych budynków o niskim zużyciu energii / Anna Dutka / prom. Tomasz Mróz (WBiIŚ), rec. Piotr Lis, Edward Przydróżny - Poznań, Polska, 2017 - 162 s.

  Rozprawa doktorska
 • 26.
  Synteza scenariuszy eksploatacji i sterowania procesem ujmowania wody metodą sztucznej infiltracji / Rafał Brodziak (WBiIŚ) / prom. Andrzej Urbaniak (WI), Tomasz Schiller (WBiIŚ), rec. Marian Kwietniewski, Izabela Zimoch - Poznań, Polska, 2017 - 193 s.

  Rozprawa doktorska
 • 27.
  Wyznaczenie charakterystyki opadu obliczeniowego dla potrzeb modelowania odpływu ze zlewni miejskiej / Karolina Mazurkiewicz (WBiIŚ) / prom. Marek Sowiński, Marcin Skotnicki (WBiIŚ), rec. Maciej Mrowiec, Marek Zawilski - Poznań, Polska, 2016 - 129 s.

  Rozprawa doktorska
 • 28.
  Wpływ krótkotrwałego obciążenia statycznego na zachowanie się zginanych elementów żelbetowych zbrojonych prętami kompozytowymi z włókna bazaltowego / Dawid Pawłowski / prom. Maciej Szumigała (WBiIŚ), rec. Maria Kaszyńska, Ryszard Sygulski - Poznań, Polska, 2016 - 118 s.

  Rozprawa doktorska
 • 29.
  Metoda wspomagania wyboru systemu technicznego wyposażenia budynków pasywnych / Michał Grzegorz Klimas (WBiIŚ) / prom. Tomasz Maciej Mróz (WBiIŚ), rec. Robert Sekret, Władysław Szaflik - Poznań, Polska, 2016 - 135 s.

  Rozprawa doktorska
 • 30.
  Optymalizacja techniczno-ekonomiczna małych oczyszczalni ścieków z osadem czynnym / Jakub Mazurkiewicz / prom. Ryszard Błażejewski, rec. Zbysław Dymaczewski (WBiIŚ), Rafał Miłaszewski - Poznań, Polska, 2016 - 160 s.

  Rozprawa doktorska
 • 31.
  Klasy wnioskowania statystycznego dla oceny wytrzymałości betonu na ściskanie przy ciągłej produkcji mieszanki betonowej / Marcin Kanoniczak (WBiIŚ) / prom. Józef Jasiczak (WBiIŚ), rec. Lesław Brunarski, Izabela Skrzypczak - Poznań, Polska, 2016 - 205 s.

  Rozprawa doktorska
 • 32.
  Wpływ modernizacji oczyszczalni ścieków na efektywność usuwania niejonowych związków powierzchniowo czynnych na przykładzie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Błoniu / Daniel Kopiec / prom. Zenon Łukaszewski (WTCH), rec. Marek Sozański (WBiIŚ), Marcin Frankowski - Poznań, Polska, 2015 - 126 s.

  Rozprawa doktorska
 • 33.
  Dynamika zmian fitoplanktonu w środkowym biegu rzeki Warty i jej wpływ na koncepcje uzdatniania wody / Beata Mądrecka (WBiIŚ) / prom. Elżbieta Szeląg-Wasielewska, Zbysław Dymaczewski (WBiIŚ), rec. Wojciech Balcerzak, Elżbieta Wilk-Woźniak - Poznań, Polska, 2015 - 250 s.

  Rozprawa doktorska
 • 34.
  Badanie struktury układu wentylacyjnego w aspekcie energooszczędności dla krytych basenów kąpielowych / Katarzyna Ratajczak (WBiIŚ) / prom. Edward Szczechowiak (WBiIŚ), rec. Gerard Jan Besler, Marian Rosiński - Poznań, Polska, 2015 - 168 s.

  Rozprawa doktorska
 • 35.
  Wpływ parametrów konstrukcyjno-operacyjnych na charakterystyki przepływowe powietrznych wielorurowych gruntowych wymienników ciepła (PRGWC) / Łukasz Amanowicz (WBiIŚ) / prom. Janusz Wojtkowiak (WBiIŚ), rec. Władysław Szaflik, Mirosław Żukowski - Poznań, Polska, 2015 - 107 s.

  Rozprawa doktorska
 • 36.
  Ocena efektywności współdziałania instalacji wentylacji oddymiającej i instalacji mgły wodnej / Marek Stojek / prom. Edward Szczechowiak (WBiIŚ), rec. Bogdan Mizieliński, Edward Przydróżny - Poznań, Polska, 2015 - 129 s.

  Rozprawa doktorska
 • 37.
  Optymalizacja procesu korekty odczynu ścieków przemysłowych / Wojciech Góra (WBiIŚ) / prom. Marek Sozański (WBiIŚ), rec. Krzysztof Barbusiński, Andrzej Urbaniak (WI) - Poznań, Polska, 2014 - 151 s.

  Rozprawa doktorska
 • 38.
  Wpływ struktury żużla z pieca elektrycznego na wybrane cechy matrycy cementowej / Paweł Gambal / prom. Aldona Łowińska-Kluge (WBiIŚ), rec. Tomasz Z. Błaszczyński (WBiIŚ), Zbigniew Giergiczny - Poznań, Polska, 2014 - 111 s.

  Rozprawa doktorska
 • 39.
  Poprawa odporności na starzenie asfaltów stosowanych w wyrobach hydroizolacyjnych / Michał Babiak (WBiIŚ) / prom. Krzysztof Zieliński (WBiIŚ), rec. Irena Gaweł, Bogusław Stefańczyk - Poznań, Polska, 2014 - 143 s.

  Rozprawa doktorska
 • 40.
  Biodeterioracja a trwałość elewacji obiektów budowlanych o różnym przeznaczeniu / Daria Małgorzata Horbik / prom. Aldona Łowińska-Kluge (WBiIŚ), rec. Piotr Rapp (WBiIŚ), Krzysztof Matkowski - Poznań, Polska, 2013 - 100 s.

  Rozprawa doktorska
 • 41.
  Ocena procesu niszczenia ściskanych betonów cementowych modyfikowanych stalowym zbrojeniem rozproszonym z uwzględnieniem ścieżki zakrytycznej / Marta Przybylska-Fałek / prom. Tomasz Z. Błaszczyński (WBiIŚ) - Poznań, Polska, 2013 - 157 s.

  Rozprawa doktorska
 • 42.
  Masonry Failure under Unusual Impulse Loading / Piotr W. Sielicki (WBiIŚ) / prom. Tomasz Łodygowski (WBiIŚ), rec. Jerzy Małachowski, Andrzej Garstecki (WBiIŚ) - Poznań, Polska, 2013 - 149 s.

  Rozprawa doktorska
 • 43.
  Metoda obliczeń i optymalizacja wymienników ciepła z rurą helikoidalną / Alicja Ewa Urbanowicz-Gorska / prom. Janusz Wojtkowiak (WBiIŚ) - Poznań, Polska, 2013 - 165 s.

  Rozprawa doktorska
 • 44.
  Planowanie zrównoważonego rozwoju systemu gazowego / Wojciech Grządzielski / prom. Tomasz Maciej Mróz (WBiIŚ) - Poznań, Polska, 2013 - 177 s.

  Rozprawa doktorska
 • 45.
  Optymalizacja i analiza wrażliwości płyt warstwowych z miękkim rdzeniem / Robert Studziński (WBiIŚ) / prom. Andrzej Garstecki (WBiIŚ) - Poznań, Polska, 2013 - 136 s.

  Rozprawa doktorska
 • 46.
  Optymalizacja rurowych gruntowych wymienników ciepła (RGWC) w układach wentylacji budynków / Michał Szymański (WBiIŚ) / prom. Janusz Wojtkowiak (WBiIŚ) - Poznań, Polska, 2012 - 163 s.

  Rozprawa doktorska
 • 47.
  Wpływ cyklicznego zamrażania i odmrażania betonu oraz obciążenia mechanicznego na przebieg procesu jego pełzania / Michał Pikos (WBiIŚ) / prom. Janina Bogucka - Poznań, Polska, 2012 - 188 s.

  Rozprawa doktorska
 • 48.
  Optimization of a Two-Component Implantology System Using Genetic Algorithm / Krzysztof Józef Szajek (WBiIŚ) / prom. Tomasz Łodygowski (WBiIŚ), rec. Andrzej Garstecki (WBiIŚ), Tadeusz Burczyński - Poznań, Polska, 2012 - 210 s.

  Rozprawa doktorska
 • 49.
  Denitryfikacja ścieków biologicznie oczyszczonych w złożach filtrów pospiesznych / Małgorzata Komorowska-Kaufman (WBiIŚ) / prom. Hanna Majcherek, Marek M. Sozański (WBiIŚ) - Poznań, Polska, 2012 - 217 s.

  Rozprawa doktorska
 • 50.
  Biodegradacja oksyetylenowanych alkoholi przez bakterie szczepu Pseudomonas fluorescens / Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ) / prom. Zenon Łukaszewski (WTCH), rec. Jerzy Siepak, Krystyna Mędrzycka - Poznań, Polska, 2011 - 230 s.

  Rozprawa doktorska
 • 51.
  Optymalizacja sterowania układami utrzymania komfortu klimatycznego w budynku pasywnym z użyciem regulacji klasycznej i rozmytej / Kamil Szkarłat / prom. Tomasz Mróz (WBiIŚ) - Poznań, Polska, 2011 - 201 s.

  Rozprawa doktorska
 • 52.
  Metodyka eksperymentalnych badań trójwarstwowych płyt z cienkimi okładzinami / Monika Chuda-Kowalska (WBiIŚ) / prom. Andrzej Garstecki (WBiIŚ) - Poznań, Polska, 2011 - 120 s.

  Rozprawa doktorska
 • 53.
  Metodyka i wybrane efekty zastosowania fosforanowych inhibitorów korozji w złożonych systemach dystrybucji wody / Agnieszka Szuster-Janiaczyk (WBiIŚ) / prom. Marian Niełacny - Poznań, Polska, 2011 - 201 s.

  Rozprawa doktorska
 • 54.
  Zależność wskaźnika zagęszczenia od wskaźnika odkształcenia kruszyw na podstawie próbnych obciążeń płytą statyczną / Michał Pawłowski (WBiIŚ) / prom. Łucjan Siewczyński - Poznań, Polska, 2011 - 175 s.

  Rozprawa doktorska
 • 55.
  Efektywność technologiczna odżelaziania i odmanganiania wód podziemnych w chalcedonitowych złożach filtracyjnych / Łukasz Weber / prom. Marek M. Sozański (WBiIŚ) - Poznań, Polska, 2011 - 191 s.

  Rozprawa doktorska
 • 56.
  Równania różnicowe w analizie prętów z pojedynczymi niejednorodnościami / Magdalena Łasecka-Plura (WBiIŚ) / prom. Jerzy Rakowski (WBiIŚ) - Poznań, Polska, 2011 - 132 s.

  Rozprawa doktorska
 • 57.
  Warunki pojawienia się i rozwoju kawitacji w zasuwach wodociągowych / Artur Dudziak / prom. Jan Bagieński (WBiIŚ) - Poznań, Polska, 2011 - 88 s.

  Rozprawa doktorska
 • 58.
  Wpływ czynników klimatycznych i rozwiązań konstrukcyjnych na wydajność cieplną płaszczyzny grzejnej na otwartej przestrzeni / Dobrosława Kaczorek (WBiIŚ) / prom. Halina Koczyk (WBiIŚ) - Poznań, Polska, 2011 - 176 s.

  Rozprawa doktorska
 • 59.
  Wybrane metody sztucznej inteligencji w sterowaniu układami aktywnej redukcji drgań konstrukcji ramowych / Maciej Przychodzki (WBiIŚ) / prom. Roman Lewandowski (WBiIŚ) - Poznań, Polska, 2010 - 127 s.

  Rozprawa doktorska
 • 60.
  Efektywność wzmacniania materiałami kompozytowymi żelbetowych belek mostowych / Iwona Jankowiak (WBiIŚ) / prom. Arkadiusz Madaj (WBiIŚ) - Poznań, Polska, 2010 - 238 s.

  Rozprawa doktorska
 • 61.
  Kryteria zniszczenia betonu przy obciążeniach quasi-statycznych i dynamicznych / Tomasz Jankowiak (WBiIŚ) / prom. Tomasz Łodygowski (WBiIŚ) - Poznań, Polska, 2010 - 120 s.

  Rozprawa doktorska
 • 62.
  Analiza trwałości zmęczeniowej mieszanek mineralno-asfaltowych / Andrzej Pożarycki (WBiIŚ) / prom. Wojciech Grabowski (WBiIŚ) - Poznań, Polska, 2009 - 176 s.

  Rozprawa doktorska
 • 63.
  Wykorzystanie transformacji falkowej do wykrywania uszkodzeń w konstrukcjach obciążonych statycznie i dynamicznie / Anna Knitter-Piątkowska (WBiIŚ) / prom. Andrzej Garstecki (WBiIŚ) - Poznań, Polska, 2009 - 118 s.

  Rozprawa doktorska
 • 64.
  Wpływ wilgotności betonu na jego przyczepność do prętów zbrojeniowych / Adam Uryzaj (WBiIŚ) / prom. Janina Bogucka (WBiIŚ) - Poznań, Polska, 2009 - 132 s.

  Rozprawa doktorska
 • 65.
  Modelowanie odpływu ze zlewni miejskich z uwzględnieniem czasowo-przestrzennej zmienności opadów / Marcin Skotnicki (WBiIŚ) / prom. Marek Sowiński (WBiIŚ) - Poznań, Polska, 2009 - 142 s.

  Rozprawa doktorska
 • 66.
  The Constitutive Model of the Anisotropy Evolution for Metals with Microstructural Defects / Wojciech Sumelka (WBiIŚ) / prom. Adam Glema (WBiIŚ) - Poznań, Polska, 2009 - 128 s.

  Rozprawa doktorska
 • 67.
  Koncepcja wentylacji w budynkach niskoenergetycznych / Radosław Górzeński (WBiIŚ) / prom. Edward Szczechowiak (WBiIŚ) - Poznań, Polska, 2009 - 170 s.

  Rozprawa doktorska
 • 68.
  Analiza dynamiczna konstrukcji ramowych z pasywnymi i półaktywnymi tłumikami drgań / Justyna Grzymisławska (WBiIŚ) / prom. Roman Lewandowski (WBiIŚ) - Poznań, Polska, 2009 - 163 s.

  Rozprawa doktorska
 • 69.
  Wpływ fizykochemicznych i elektrochemicznych właściwości wybranych materiałów węglowych na ich modyfikujące funkcje w kompozytach cementowych / Agnieszka Ślosarczyk (WBiIŚ) / prom. Jan M. Skowroński (WTCH), rec. Stanisław Błażewicz, Andrzej Krysztafkiewicz (WTCH) - Poznań, Polska, 2009 - 147 s.

  Rozprawa doktorska
 • 70.
  Optymalizacja cieplna części przeszklonej okien / Ilona Rzeźnik (WBiIŚ) / prom. Janusz Wojtkowiak (WBiIŚ) - Poznań, Polska, 2008 - 193 s.

  Rozprawa doktorska
 • 71.
  Hybrydowy system doradczy dla napraw betonowych posadzek przemysłowych / Marcin Gajzler (WBiIŚ) / prom. Oleg Kapliński (WBiIŚ), rec. Józef Jasiczak (WBiIŚ), – – - Poznań, Polska, 2008 - 270 s.

  Rozprawa doktorska
 • 72.
  Wpływ wilgotności betonu na zdolność przenoszenia obciążeń wielokrotnie zmiennych / Piotr Frąszczak (WBiIŚ) / prom. Janina Bogucka (WBiIŚ), rec. Józef Jasiczak (WBiIŚ), – – - Poznań, Polska, 2008 - 151 s.

  Rozprawa doktorska
 • 73.
  Metodyka doboru pompowni wodociągowych z wykorzystaniem rozszerzonego kryterium kosztów / Mariusz Cieślak / prom. Jan Bagieński (WBiIŚ) - Poznań, Polska, 2008 - 170 s.

  Rozprawa doktorska
 • 74.
  Wpływ wybranych parametrów betonu na przyczepność powłok ochronnych / Monika Siewczyńska (WBiIŚ) / prom. Józef Jasiczak (WBiIŚ) - Poznań, Polska, 2008 - 170 s.

  Rozprawa doktorska
 • 75.
  Numeryczna analiza wytrzymałościowa wszczepów uzębienia oraz segmentu kręgosłupa ludzkiego / Marcin Wierszycki (WBiIŚ) / prom. Tomasz Łodygowski (WBiIŚ) - Poznań, Polska, 2007 - 273 s.

  Rozprawa doktorska
 • 76.
  Konwekcja swobodna ciepła na powierzchni pionowych cylindrów / Krzysztof Bober (WBiIŚ) / prom. Czesław Oleśkowicz-Popiel (WBiIŚ) - Poznań, Polska, 2006 - 126 s.

  Rozprawa doktorska
 • 77.
  Wpływ zamrażania i rozmrażania na wytrzymałość betonów jednofrakcyjnych poddanych obciążeniom cyklicznym / Marlena Szczeszek / prom. Józef Jasiczak (WBiIŚ) - Poznań, Polska, 2006 - 210 s.

  Rozprawa doktorska
 • 78.
  Przydatność użytkowa drogowej podbudowy z betonu cementowego zbrojonej polimerowymi elementami komórkowymi / Piotr Plamowski (WBiIŚ) / prom. Witold Wołowicki (WBiIŚ) - Poznań, Polska, 2006 - 157 s.

  Rozprawa doktorska
 • 79.
  Wczesne fazy skurczu betonu modyfikowanego dodatkami i domieszkami chemicznymi / Paweł Szymański (WBiIŚ) / prom. Józef Jasiczak (WBiIŚ) - Poznań, Polska, 2006 - 174 s.

  Rozprawa doktorska