Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawy doktorskie

 • -
 • Pokaż
 • Sortuj wg
Parametry wyszukiwania: rodzaj = wszystkie rodzaje, jednostka = Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, rozprawy doktorskie z lat 1960 - 2020, sortowanie według = daty obrony rozprawy doktorskiej od najnowszej

Wyniki wyszukiwania (245)

 • 1.
  Wpływ dodatku surfaktantów na właściwości aplikacyjne nawozu ZnIDHA / Karolina Januszkiewicz / prom. Jacek Różański (WTCH), Anika Mrozek-Niećko, rec. Renata Gaj, Dorota Kodyńska - Poznań, Polska, 2020 - 163 s.

  Rozprawa doktorska przed obroną
 • 2.
  Microbial Degradation of Ritalinic Acid and Piracetam: Isolation of Novel Strains and First Insights into Their Metabolism / Marta Woźniak-Karczewska (WTCH) / prom. Łukasz Chrzanowski (WTCH), rec. Małgorzata Barańska, Urszula Guzik - Poznań, Polska, 2020 - 119 s.

  Rozprawa doktorska
 • 3.
  Aktywacja powierzchni solami diazoniowymi / Mariusz Sandomierski (WTCH) / prom. Adam Voelkel (WTCH), rec. Michał Szumski, Jolanta Tomaszewska - Poznań, Polska, 2020 - 149 s.

  Rozprawa doktorska
 • 4.
  Dwuskładnikowe monowarstwy Langmuira i filmy Langmuira-Blodgett – morfologia, oddziaływania międzycząsteczkowe, właściwości lepkosprężyste / Marta Skrzypiec / prom. Krystyna Prochaska (WTCH), Katarzyna Dopierała (WTCH), rec. Paweł Wydro, Agnieszka Ewa Wiącek - Poznań, Polska, 2020 - 144 s.

  Rozprawa doktorska
 • 5.
  Wpływ zanieczyszczeń węglowodorowych na zdolności adaptacyjne mikroorganizmów do biodegradacji związków alifatycznych i aromatycznych / Agata Joanna Zdarta (WTCH) / prom. Ewa Kaczorek (WTCH), rec. Jan Hupka, Grażyna A. Płaza - Poznań, Polska, 2020 - 173 s.

  Rozprawa doktorska
 • 6.
  Właściwości powierzchniowe i morfologia mukoadhezyjnych polimerów i ich mieszanin jako komponentów nośników leku / Aleksandra Bartkowiak (WTCH) / prom. Krystyna Prochaska (WTCH), Monika Rojewska (WTCH), rec. Kamil Wojciechowski, Aneta D. Petelska - Poznań, Polska, 2020 - 148 s.

  Rozprawa doktorska
 • 7.
  Lignina aktywowana cieczami jonowymi jako komponent materiałów funkcjonalnych / Tadeusz Jan Szalaty (WTCH) / prom. Teofil Jesionowski (WTCH), Łukasz Klapiszewski (WTCH), rec. Anna Chrobok, Beata Podkościelna - Poznań, Polska, 2020 - 253 s.

  Rozprawa doktorska
 • 8.
  Wydzielanie i zatężanie kwasu bursztynowego z płynu pofermentacyjnego po biokonwersji glicerolu technikami membranowymi / Jerzy Antczak / prom. Krystyna Prochaska (WTCH), rec. Wojciech Białas, Katarzyna Majewska-Nowak - Poznań, Polska, 2019 - 131 s.

  Rozprawa doktorska
 • 9.
  Opracowanie i badania termostatowanego pneumatycznego nebulizatora medycznego / Anna Kasperkowiak / prom. Marek Ochowiak (WTCH), Michał Doligalski, rec. Arkadiusz Moskal, Rafał Rakoczy - Poznań, Polska, 2019 - 148 s.

  Rozprawa doktorska
 • 10.
  Badania wybranych właściwości reologicznych i strukturalnych zawiesin na przykładzie maści farmaceutycznych / Magdalena Kwiecień / prom. Barbara Tal-Figiel, rec. Zygmunt Kowalski, Jacek Różański (WTCH) - Poznań, Polska, 2018 - 160 s.

  Rozprawa doktorska
 • 11.
  Amoniowe ciecze jonowe z herbicydowymi anionami / Rafał Giszter / prom. Juliusz Pernak (WTCH), rec. Urszula Domańska-Żelazna, Jerzy Siepak - Poznań, Polska, 2018 - 130 s.

  Rozprawa doktorska
 • 12.
  Fotopolimeryzacja tiol-en w cieczach jonowych / Anna Zgrzeba / prom. Ewa Andrzejewska (WTCH), rec. Henryk Galina, Ewa Schab-Balcerzak - Poznań, Polska, 2018 - 211 s.

  Rozprawa doktorska
 • 13.
  Aktywność powierzchniowa oraz właściwości użytkowe amoniowych cieczy jonowych i poliokyalkilenowanych pochodnych 2-etyloheksanolu / Agata Fiutkowska / prom. Katarzyna Materna (WTCH), rec. Wilhelm Jan Tic, Kazimiera A. Wilk - Poznań, Polska, 2018 - 158 s.

  Rozprawa doktorska
 • 14.
  Skeletons of selected marine demosponges as supports for dyes adsorption / Małgorzata Norman / prom. Teofil Jesionowski (WTCH), rec. Magdalena Janus, Magdalena Prokopowicz - Poznań, Polska, 2018 - 165 s.

  Rozprawa doktorska
 • 15.
  Zastosowanie nowych ekstrahentów z grupy pochodnych pirydyny w ekstrakcji wybranych jonów metali z roztworów chlorkowych / Aleksandra Maria Wojciechowska / prom. Karolina Wieszczycka (WTCH), rec. Zbigniew Hubicki, Władysław Walkowiak - Poznań, Polska, 2018 - 238 s.

  Rozprawa doktorska
 • 16.
  Ciecze jonowe III generacji z czwartorzędowym atomem azotu / Bartosz Łęgosz (WTCH) / prom. Juliusz Pernak (WTCH), rec. Urszula Domańska-Żelazna, Kazimiera A. Wilk - Poznań, Polska, 2018 - 179 s.

  Rozprawa doktorska
 • 17.
  Ekstrakcja Ru(III) i Rh(III) z wodnych roztworów chlorkowych za pomocą czwartorzędowych soli fosfoniowych / Martyna Rzelewska / prom. Magdalena Regel-Rosocka (WTCH), rec. Zbigniew Hubicki, Jerzy Gęga - Poznań, Polska, 2017 - 177 s.

  Rozprawa doktorska
 • 18.
  Analiza wpływu anionów i rozpuszczalników na strukturę kationów soli imidazoliowych / Sylwia Lidia Chmielewska / prom. Józef Garbarczyk (WTCH), Mirosława Królikowska (WTCH), rec. Andrzej Gzella, Maciej Kozak - Poznań, Polska, 2017 - 161 s.

  Rozprawa doktorska
 • 19.
  Nanocząstki metali i tlenków metali jako nukleanty krystalizacji polimorficznych odmian izotaktycznego polipropylenu / Daniel Hybiak / prom. Józef Garbarczyk (WTCH), rec. Maciej Kozak, Stanisław Rabiej - Poznań, Polska, 2017 - 175 s.

  Rozprawa doktorska
 • 20.
  Hydrothermal synthesis of selected inorganic compounds using spongin-based scaffolds / Tomasz Piotr Szatkowski / prom. Teofil Jesionowski (WTCH), Hermann Ehrlich, rec. Urszula Narkiewicz, Wojciech Święszkowski - Poznań, Polska, 2017 - 172 s.

  Rozprawa doktorska
 • 21.
  Ocena zdolności sorpcyjnych materiałów pochodzenia naturalnego w usuwaniu wybranych zanieczyszczeń nieorganicznych i organicznych z układów wodnych / Przemysław Bartczak / prom. Teofil Jesionowski (WTCH), Filip Ciesielczyk (WTCH), rec. Zbigniew Hubicki, Violetta Patroniak - Poznań, Polska, 2017 - 250 s.

  Rozprawa doktorska
 • 22.
  Kompozyty polimerów biodegradowalnych z odnawialnymi napełniaczami lignocelulozowymi / Aleksandra Grząbka-Zasadzińska / prom. Sławomir Borysiak (WTCH), rec. Magdalena Zborowska, Krzysztof Pielichowski - Poznań, Polska, 2017 - 194 s.

  Rozprawa doktorska
 • 23.
  Wpływ ekstraktu z owoców Sapindus mukorossi na biodegradację halogenowanych związków aromatycznych / Wojciech Smułek / prom. Ewa Kaczorek (WTCH), rec. Jan Hupka, Katarzyna Hupert-Kocurek - Poznań, Polska, 2017 - 156 s.

  Rozprawa doktorska
 • 24.
  Wpływ składu polimerowych membran inkluzyjnych na transport jonów metali / Monika Baczyńska / prom. Maciej Wiśniewski (WTCH), Magdalena Regel-Rosocka (WTCH), rec. Beata Pośpiech, Marek Bryjak - Poznań, Polska, 2017 - 177 s.

  Rozprawa doktorska
 • 25.
  Immobilizacja enzymów na wybranych nośnikach organicznych i nieorganicznych / Jakub Łukasz Zdarta / prom. Teofil Jesionowski (WTCH), Agnieszka Kołodziejczak-Radzimska (WTCH), rec. Małgorzata Wiśniewska, Izabela Nowak - Poznań, Polska, 2017 - 206 s.

  Rozprawa doktorska
 • 26.
  Otrzymywanie oraz charakterystyka dentystycznych materiałów kompozytowych / Zuzanna Okulus / prom. Adam Voelkel (WTCH), Beata Czarnecka, rec. Michał Szumski, Mariusz Lipski - Poznań, Polska, 2017 - 446 s.

  Rozprawa doktorska
 • 27.
  Analiza hydrodynamiki w rozpylaczach wirowych / Sylwia Włodarczak / prom. Lubomira Broniarz-Press (WTCH), rec. Krystian Czernek, Mariusz B. Bogacki (WTCH) - Poznań, Polska, 2016 - 208 s.

  Rozprawa doktorska
 • 28.
  Wydzielanie cynku(II) z roztworów chlorkowych metodami ekstrakcyjnymi i membranowymi / Łukasz Nowak / prom. Maciej Wiśniewski (WTCH), rec. Jerzy Gęga, Władysław Walkowiak - Poznań, Polska, 2016 - 187 s.

  Rozprawa doktorska
 • 29.
  Charakterystyka monowarstw i filmów Langmuira-Blodgett tworzonych przez funkcjonalizowane silseskwioksany / Anna Wamke / prom. Krystyna Prochaska (WTCH), Katarzyna Dopierała (WTCH), rec. Kamil Wojciechowski, Tomasz Sosnowski - Poznań, Polska, 2016 - 213 s.

  Rozprawa doktorska
 • 30.
  Analiza procesu rozpylania w inhalatorach medycznych / Magdalena Matuszak / prom. Lubomira Broniarz-Press (WTCH), rec. Arkadiusz Moskal, Janina Lulek - Poznań, Polska, 2016 - 231 s.

  Rozprawa doktorska
 • 31.
  Badanie stabilności wybranych witamin lipofilnych w premiksach stosowanych w żywieniu zwierząt / Joanna Maćkowiak / prom. Adam Voelkel (WTCH), rec. Iwona Rykowska, Mieczysław Sajewicz - Poznań, Polska, 2016 - 199 s.

  Rozprawa doktorska
 • 32.
  Wydzielanie polioli z brzeczek fermentacyjnych metodami sorpcyjnymi / Beata Rukowicz (WTCH) / prom. Krzysztof Alejski (WTCH), rec. Dorota Antos, Marek Gryta - Poznań, Polska, 2016 - 150 s.

  Rozprawa doktorska
 • 33.
  Studies on settling of particles in micellar solutions / Monika Kostrzewa / prom. Lubomira Broniarz-Press (WTCH), Andreas Wierschem, rec. Maciej Wiśniewski (WTCH), Andrzej Gierczycki - Poznań, Polska, 2016 - 272 s.

  Rozprawa doktorska
 • 34.
  Wpływ rodzaju matrycy na transport kwasu szczawiowego, winowego oraz mlekowego przez polimerowe membrany inkluzyjne / Marta Przewoźna / prom. Mariusz B. Bogacki (WTCH), rec. Paweł Religa, Piotr P. Wieczorek - Poznań, Polska, 2016 - 187 s.

  Rozprawa doktorska
 • 35.
  Surface and enzymatic properties of marine and terrestrial bacteria involved in biodegradation of petrochemical hydrocarbons: a comparative study towards improving bioremediation strategies for treating hydrocarbon-polluted sites / Karina Sałek / prom. Andrzej Olszanowski (WTCH), Tony Gutierrez, rec. Jan Hupka, Włodzimierz Grajek - Poznań, Polska, 2016 - 167 s.

  Rozprawa doktorska
 • 36.
  Efektywność hybrydowego suszenia materiałów biologicznych z wykorzystaniem ultradźwięków / Joanna Łechtańska / prom. Stefan Jan Kowalski (WTCH), rec. Eugeniusz Milchert, Andrzej Lenart - Poznań, Polska, 2016 - 166 s.

  Rozprawa doktorska
 • 37.
  Development of novel inorganic-organic chitin-based materials obtained under extreme biomimetic conditions / Marcin Wysokowski / prom. Teofil Jesionowski (WTCH), Hermann Ehrlich, rec. Filipe Natalio, Urszula Narkiewicz - Poznań, Polska, 2016 - 172 s.

  Rozprawa doktorska
 • 38.
  Dynamika molekularna ekstrakcji kwasu cytrynowego z wybranymi ekstrahentami / Piotr Kujawski / prom. Mariusz Bogacki (WTCH), rec. Jerzy Gęga, Wojciech Ozimiński - Poznań, Polska, 2015 - 182 s.

  Rozprawa doktorska
 • 39.
  Synteza i właściwości dwufunkcyjnych herbicydowych cieczy jonowych / Michał Niemczak (WTCH) / prom. Juliusz Pernak (WTCH), rec. Antoni W. Morawski, Henryk Koroniak - Poznań, Polska, 2015 - 146 s.

  Rozprawa doktorska
 • 40.
  Układy hybrydowe MO·SiO2 - poliedryczne oligomeryczne silseskwioksany / Damian Ambrożewicz / prom. Teofil Jesionowski (WTCH), rec. Joanna Tomaszewska, Mieczysław Trypuć - Poznań, Polska, 2015 - 225 s.

  Rozprawa doktorska
 • 41.
  Nowoczesne materiały hybrydowe stosowane do przedłużonego uwalniania substancji aktywnej / Joanna Zwolińska / prom. Adam Voelkel (WTCH), rec. Barbara Gawdzik, Marian Zaborski - Poznań, Polska, 2015 - 194 s.

  Rozprawa doktorska
 • 42.
  Materiały mikro- i mezoporowate jako napełniacze aktywne / Małgorzata Kasperkowiak / prom. Adam Voelkel (WTCH), rec. Izabela Nowak, Teofil Jesionowski (WTCH) - Poznań, Polska, 2015 - 160 s.

  Rozprawa doktorska
 • 43.
  Ekstrakcja jonów wybranych metali z roztworów siarczanowo-chlorkowych hydrofobowymi pochodnymi ketonów alkilowo-pirydylowych / Marta Krupa / prom. Andrzej Olszanowski (WTCH), rec. Władysław Walkowiak, Zbigniew Hubicki - Poznań, Polska, 2015 - 203 s.

  Rozprawa doktorska
 • 44.
  Separacja kwasów dikarboksylowych technikami membranowymi (NF i EDBM) / Marta Joanna Woźniak-Budych / prom. Krystyna Prochaska (WTCH), rec. Grażyna Lewandowicz (WFT), Marian Turek - Poznań, Polska, 2015 - 191 s.

  Rozprawa doktorska
 • 45.
  Polimery hybrydowe i kompozyty polimerowe zawierające funkcjonalizowane poliedryczne oligomeryczne silseskwioksany / Dawid Mateusz Prządka / prom. Ewa Andrzejewska (WTCH), rec. Maciej Heneczkowski, Marian Zaborowski - Poznań, Polska, 2014 - 228 s.

  Rozprawa doktorska
 • 46.
  Zaawansowane układy hybrydowe krzemionka-lignina / Łukasz Klapiszewski / prom. Teofil Jesionowski (WTCH), rec. Iwona M. Szynkowska, Violetta Patroniak - Poznań, Polska, 2014 - 255 s.

  Rozprawa doktorska
 • 47.
  Efektywność suszenia konwekcyjnego w warunkach okresowo zmiennych / Justyna Szadzińska / prom. Stefan Jan Kowalski (WTCH), rec. Zdzisław Pakowski, Teofil Jesionowski (WTCH) - Poznań, Polska, 2014 - 140 s.

  Rozprawa doktorska
 • 48.
  Biodegradacja zużytych cieczy chłodzących / Łukasz Ławniczak / prom. Andrzej Olszanowski (WTCH), Łukasz Chrzanowski (WTCH), rec. Henryk Kołoczek, Włodzimierz Grajek - Poznań, Polska, 2014 - 130 s.

  Rozprawa doktorska
 • 49.
  Tetraalkiloamoniowe i azoliowe ciecze jonowe / Bartosz Markiewicz / prom. Juliusz Pernak (WTCH), rec. Ewa Janus, Jerzy Siepak - Poznań, Polska, 2014 - 156 s.

  Rozprawa doktorska
 • 50.
  Analiza odkształcania i pękania materiałów ilastych podczas suszenia konwekcyjnego / Tomasz Śliwa / prom. Grzegorz Musielak (WTCH), rec. Józef Nastaj, Mikołaj Szafran - Poznań, Polska, 2014 - 141 s.

  Rozprawa doktorska
 • 51.
  Cykloheksyloamoniowe i 1-metylopiperydyniowe ciecze jonowe / Roksana Markiewicz / prom. Juliusz Pernak (WTCH), rec. Ludwik Synoradzki, Jacek Cybulski - Poznań, Polska, 2014 - 165 s.

  Rozprawa doktorska
 • 52.
  Wydzielanie kwasu cytrynowego w procesach ekstrakcyjnych i membranowych / Piotr Gajewski (WTCH) / prom. Mariusz Bogacki (WTCH), rec. Zbigniew Hubicki, Cezary Kozłowski - Poznań, Polska, 2014 - 181 s.

  Rozprawa doktorska
 • 53.
  Charakterystyka elektrokinetyczna i stabilność dyspersji wybranych układów tlenkowych / Magdalena Nowacka / prom. Teofil Jesionowski (WTCH), rec. Adam Voelkel (WTCH), Marek Kosmulski - Poznań, Polska, 2014 - 187 s.

  Rozprawa doktorska
 • 54.
  Modyfikacja warstwy wierzchniej biomateriałów ceramicznych oraz ocena właściwości otrzymanych modyfikatów / Magdalena Szubert / prom. Adam Voelkel (WTCH), rec. Rafał Wawrzyniak, Zbigniew Wzorek - Poznań, Polska, 2014 - 188 s.

  Rozprawa doktorska
 • 55.
  Światłoutwardzalne stałe elektrolity polimer - ciecz jonowa / Agata Ewa Dembna / prom. Ewa Andrzejewska (WTCH), rec. Aleksander Ciszewski (WTCH), Andrzej W. Trochimczuk - Poznań, Polska, 2014 - 211 s.

  Rozprawa doktorska
 • 56.
  Usuwanie jonów chromu(III) z roztworów wodnych techniką ultrafiltracji roztworów micelarnych (MEUF) / Beata Konopczyńska / prom. Krystyna Prochaska (WTCH), rec. Irena Korus, Cezary Kozłowski - Poznań, Polska, 2014 - 149 s.

  Rozprawa doktorska
 • 57.
  Oksyetylenowanie surowców z ugrupowaniem estrowym wobec wybranych katalizatorów / Marek Lukosek / prom. Krzysztof Alejski (WTCH), rec. Eugeniusz Milchert, Jerzy Wasilewski - Poznań, Polska, 2014 - 171 s.

  Rozprawa doktorska
 • 58.
  Wytwarzanie i charakterystyka fizykochemiczna zaawansowanych materiałów hybrydowych z zastosowaniem wielofunkcyjnych silseskwioksanów / Karolina Szwarc-Rzepka / prom. Teofil Jesionowski (WTCH), rec. Izabela Nowak, Marian Zaborski - Poznań, Polska, 2014 - 241 s.

  Rozprawa doktorska
 • 59.
  Wpływ biodiesla na biodegradację oleju napędowego / Piotr Wojciech Lisiecki / prom. Andrzej Olszanowski (WTCH), rec. Bogdan Wyrwas (WTCH), Jerzy Siepak - Poznań, Polska, 2013 - 289 s.

  Rozprawa doktorska
 • 60.
  Technika in-needle – badanie efektywności nowych układów ekstrakcyjnych / Monika Aneta Pietrzyńska / prom. Adam Voelkel (WTCH), rec. Waldemar Wardencki, Wiesław Wasiak - Poznań, Polska, 2013 - 126 s.

  Rozprawa doktorska
 • 61.
  Otrzymywanie i właściwości słodkich cieczy jonowych / Krzysztof Wasiński / prom. Juliusz Pernak (WTCH), rec. Anna Chrobok, Jerzy Siepak - Poznań, Polska, 2013 - 122 s.

  Rozprawa doktorska
 • 62.
  Suszenie mikrofalowo-próżniowe materiałów kapilarno-porowatych / Alicja Kieca / prom. Grzegorz Musielak (WTCH), rec. Teofil Jesionowski (WTCH), Zdzisław Pakowski - Poznań, Polska, 2013 - 155 s.

  Rozprawa doktorska
 • 63.
  Otrzymywanie pigmentów metodą adsorpcji wybranych barwników organicznych na nośniku tlenkowym TiO2-SiO2 oraz jego zmodyfikowanych formach / Agnieszka Przybylska / prom. Teofil Jesionowski (WTCH), rec. Zbigniew Wzorek, Urszula Kiełkowska - Poznań, Polska, 2013 - 187 s.

  Rozprawa doktorska
 • 64.
  Wpływ prekursorów i metod otrzymywania na właściwości fizykochemiczne i użytkowe MgO / Agnieszka Pilarska / prom. Teofil Jesionowski (WTCH), rec. Urszula Narkiewicz, Grzegorz Schroeder - Poznań, Polska, 2012 - 272 s.

  Rozprawa doktorska
 • 65.
  Efektywność suszenia hybrydowego materiałów biologicznych / Dominik Mierzwa (WTCH) / prom. Stefan Jan Kowalski (WTCH), rec. Dorota Witrowa-Rajchert, Ireneusz Zbiciński - Poznań, Polska, 2012 - 174 s.

  Rozprawa doktorska
 • 66.
  Wpływ ramnolipidów na biodegradację oleju napędowego przy wykorzystaniu środowiskowych konsorcjów bakteryjnych / Alicja Szulc / prom. Andrzej Olszanowski (WTCH), rec. Krystyna Prochaska (WTCH), Katarzyna Czaczyk - Poznań, Polska, 2012 - 139 s.

  Rozprawa doktorska
 • 67.
  Synteza i właściwości cieczy jonowych z kationem dialkilometyloaminiowym / Mariusz Kot / prom. Juliusz Pernak (WTCH), rec. Mieczysław Trypuć, Jerzy Siepak - Poznań, Polska, 2012 - 229 s.

  Rozprawa doktorska
 • 68.
  Ciecze jonowe z anionem azolanowym / Filip Walkiewicz (WTCH) / prom. Juliusz Pernak (WTCH), rec. Jan Zawadiak, Urszula Domańska-Żelazna - Poznań, Polska, 2012 - 143 s.

  Rozprawa doktorska
 • 69.
  Wydzielanie jonów cynku(II) i żelaza z roztworów chlorkowych za pomocą soli fosfoniowych / Barbara Marszałkowska / prom. Maciej Wiśniewski (WTCH), rec. Wiesław Apostoluk, Krzysztof Alejski (WTCH) - Poznań, Polska, 2012 - 166 s.

  Rozprawa doktorska
 • 70.
  Badanie właściwości adsorpcyjnych dwuskładnikowych mieszanin zawierających czwartorzędowe pochodne substancji lizosomotropowych / Monika Rojewska (WTCH) / prom. Krystyna Prochaska (WTCH), rec. Krystyna Mędrzycka, Tomasz Sosnowski - Poznań, Polska, 2012 - 245 s.

  Rozprawa doktorska
 • 71.
  Synteza, właściwości fizykochemiczne i użytkowe syntetycznych kompozytów tlenkowych typu ZnO-SiO2 / Agnieszka Laurentowska / prom. Teofil Jesionowski (WTCH), rec. Izabela Nowak, Jan Drzymała - Poznań, Polska, 2012 - 259 s.

  Rozprawa doktorska
 • 72.
  Morfoliniowe ciecze jonowe / Nina Borucka / prom. Juliusz Pernak (WTCH), rec. Stefan Baj, Ludwik Synoradzki - Poznań, Polska, 2012 - 151 s.

  Rozprawa doktorska
 • 73.
  Hydroliza enzymatyczna biopolimerów oraz ocena właściwości użytkowych otrzymanych produktów / Joanna Sulej-Chojnacka / prom. Krystyna Prochaska (WTCH), rec. Daniela Szaniawska, Barbara Tal-Figiel - Poznań, Polska, 2011 - 201 s.

  Rozprawa doktorska
 • 74.
  Modelowanie i analiza pracy reaktora cyrkulacyjnego z ciągłą separacją produktów w module membranowym / Grzegorz Burzyński / prom. Krzysztof Alejski (WTCH), rec. Lubomira Broniarz-Press (WTCH), Grażyna Lewandowicz - Poznań, Polska, 2011 - 146 s.

  Rozprawa doktorska
 • 75.
  Badania nad otrzymaniem ekologicznego środka zwilżającego do gaszenia lasów i torfowisk / Joanna Rakowska / prom. Krystyna Prochaska (WTCH), rec. Władysław Harmata, Zenon Łukaszewski (WTCH) - Poznań, Polska, 2011 - 182 s.

  Rozprawa doktorska
 • 76.
  Struktura i właściwości mieszanin biodegradowalnego poliestru z poliolefinami / Katarzyna Sobocińska / prom. Józef Garbarczyk (WTCH), rec. Ewa Andrzejewska (WTCH), Paweł Łukasz Sajkiewicz - Poznań, Polska, 2011 - 114 s.

  Rozprawa doktorska
 • 77.
  Syntetyczne kompozyty tlenkowe CuO•SiO2- otrzymywanie, wlaściwości i zastosowanie / Anna Modrzejewska-Sikorska / prom. Teofil Jesionowski (WTCH), rec. Grzegorz Schroeder, Józef Hoffmann - Poznań, Polska, 2011 - 208 s.

  Rozprawa doktorska
 • 78.
  Synteza i właściwości barwnych cieczy jonowych / Anna Świerczyńska / prom. Juliusz Pernak (WTCH), rec. Urszula Domańska-Żelazna, Antoni W. Morawski - Poznań, Polska, 2011 - 175 s.

  Rozprawa doktorska
 • 79.
  Aktywowany tlenek cynku - otrzymywanie, charakterystyka i zastosowanie / Agnieszka Kołodziejczak-Radzimska / prom. Teofil Jesionowski (WTCH), rec. Adam Voelkel (WTCH), Marian Zaborski - Poznań, Polska, 2011 - 175 s.

  Rozprawa doktorska
 • 80.
  Badania nad nukleacją heterogeniczną odmiany beta izotaktycznego polipropylenu / Halina Jurewicz / prom. Józef Garbarczyk (WTCH), rec. Jan Broda, Wojciech Łużny - Poznań, Polska, 2011 - 151 s.

  Rozprawa doktorska
 • 81.
  Heterogeniczne katalizatory tlenkowe w procesie oksyetylenowania estrów metylowych wyższych kwasów tłuszczowych / Magdalena Emmons (WTCH) / prom. Krzysztof Alejski (WTCH), rec. Teofil Jesionowski (WTCH), Eugeniusz Milchert - Poznań, Polska, 2011 - 160 s.

  Rozprawa doktorska
 • 82.
  Materiały kompozytowe polimer/krzemionka utwardzane światłem / Mariola Sądej-Bajerlein / prom. Ewa Andrzejewska (WTCH), rec. Teofil Jesionowski (WTCH), Barbara Gawdzik - Poznań, Polska, 2011 - 214 s.

  Rozprawa doktorska
 • 83.
  Efektywność suszenia nasyconych materiałów porowatych w warunkach niestacjonarnych / Andrzej Pawłowski / prom. Stefan Jan Kowalski (WTCH), rec. Eugeniusz Milchert, Jerzy Kamieński - Poznań, Polska, 2011 - 143 s.

  Rozprawa doktorska
 • 84.
  Ocena metod otrzymywania roztworów krzemianu litu oraz krzemianów metali alkalicznych modyfikowanych tlenkiem litu / Wojciech Malewski / prom. Teofil Jesionowski (WTCH), rec. Zenon Łukaszewski (WTCH), Mieczysław Trypuć - Poznań, Polska, 2011 - 193 s.

  Rozprawa doktorska
 • 85.
  Hydroliza enzymatyczna preparatów skrobiowych w recyrkulacyjnym reaktorze membranowym i ocena wlaściwości otrzymanych produktów / Emilia Konował (WTCH) / prom. Krystyna Prochaska (WTCH), rec. Halina Szeląg, Lucyna Słomińska - Poznań, Polska, 2011 - 218 s.

  Rozprawa doktorska
 • 86.
  Wpływ składu stabilizatorów na trwałość koloru nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu): układy stabilizujące typu one-pack do PVC-U, ich wpływ na stopień przebarwień wyprasek poddanych przyśpieszonemu starzeniu w komorze starzeniowej typu Suntest CPS+ / Anna Borowska / prom. Tomasz Sterzyński (WBMiZ), rec. Zbigniew Rosłaniec, Adam Voelkel (WTCH) - Poznań, Polska, 2011 - 255 s.

  Rozprawa doktorska
 • 87.
  Herbicydowe ciecze jonowe / Dominka Janiszewska / prom. Juliusz Pernak (WTCH), rec. Grzegorz Skrzypczak, Henryk Górecki - Poznań, Polska, 2011 - 146 s.

  Rozprawa doktorska
 • 88.
  Biodegradacja oksyetylenowanych alkoholi przez bakterie szczepu Brevundimonas vesicularis / Aleksandra Hołderna-Odachowska (WTCH) / prom. Zenon Łukaszewski (WTCH), rec. Jerzy Siepak, Andrzej Olszanowski (WTCH) - Poznań, Polska, 2010 - 183 s.

  Rozprawa doktorska
 • 89.
  Aktywność powierzchniowa i biodegradowalność pianotwórczych środków gaśniczych / Bernard Król / prom. Krystyna Prochaska (WTCH), rec. Sławczo Denczew, Zenon Łukaszewski (WTCH) - Poznań, Polska, 2010 - 151 s.

  Rozprawa doktorska
 • 90.
  Ekstrakcja palladu(II) w obecności wybranych jonów metali z wodnych jonów metali z wodnych roztworów chlorkowych fosfoniowymi ekstrahentami / Anna Cieszyńska / prom. Maciej Wiśniewski (WTCH), rec. Zbigniew Hubicki, Władysław Walkowiak - Poznań, Polska, 2010 - 169 s.

  Rozprawa doktorska
 • 91.
  Fotopolimeryzacja w obecności cieczy jonowych / Małgorzata Podgórska-Golubska / prom. Ewa Andrzejewska (WTCH), rec. Aleksander Ciszewski (WTCH), Andrzej W. Trochimczuk - Poznań, Polska, 2010 - 214 s.

  Rozprawa doktorska
 • 92.
  Intensyfikacja pracy reaktora przepływowego metodą wymuszania stanu niestacjonarnego / Magdalena Florek / prom. Krzysztof Alejski (WTCH), rec. Bożenna Kawalec-Pietrenko, Jan Thullie - Poznań, Polska, 2010 - 127 s.

  Rozprawa doktorska
 • 93.
  Modelowanie ekstrakcji cynku z roztworów potrawiennych w modułach hollow fiber / Maciej Połyga / prom. Krzysztof Alejski (WTCH), rec. Wiesław Apostoluk, Roman Gawroński - Poznań, Polska, 2010 - 193 s.

  Rozprawa doktorska
 • 94.
  Zastosowanie hydrofobowych oksymów pochodnych ketonów alkilowopirydylowych w ekstrakcji wybranych jonów metali / Anna Parus (WTCH) / prom. Andrzej Olszanowski (WTCH), rec. Zbigniew Hubicki, Krystyna Prochaska (WTCH) - Poznań, Polska, 2010 - 186 s.

  Rozprawa doktorska
 • 95.
  Nowe generacje nośników i napełniaczy otrzymywanych w układach emulsyjnych / Beata Kurc (WTCH) / prom. Teofil Jesionowski (WTCH), rec. Krystyna Prochaska (WTCH), Jolanta Sokołowska - Poznań, Polska, 2009 - 246 s.

  Rozprawa doktorska
 • 96.
  Otrzymywanie i charakterystyka fizykochemiczna ditlenku tytanu i kompozytów tlenkowych TiO(2)-SiO(2) / Katarzyna Siwińska-Stefańska (WTCH) / prom. Teofil Jesionowski (WTCH), rec. Zenon Łukaszewski (WTCH), Zygmunt Sadowski - Poznań, Polska, 2009 - 220 s.

  Rozprawa doktorska
 • 97.
  Badania właściwości ozonowanych układów modelowych i składników emulsji kosmetycznych / Justyna Sadowska / prom. Lubomira Broniarz-Press (WTCH), rec. Halina Szeląg, Barbara Tal-Figiel - Poznań, Polska, 2009 - 157 s.

  Rozprawa doktorska
 • 98.
  Stabilność dyspresji modyfikowanych nanomateriałów / Krystyna Olejnik-Szymańska / prom. Adam Voelkel (WTCH), rec. Teofil Jesionowski (WTCH), Marian Zaborski - Poznań, Polska, 2009 - 151 s.

  Rozprawa doktorska
 • 99.
  Wpływ fizykochemicznych i elektrochemicznych właściwości wybranych materiałów węglowych na ich modyfikujące funkcje w kompozytach cementowych / Agnieszka Ślosarczyk (WBiIŚ) / prom. Jan M. Skowroński (WTCH), rec. Stanisław Błażewicz, Andrzej Krysztafkiewicz (WTCH) - Poznań, Polska, 2009 - 147 s.

  Rozprawa doktorska
 • 100.
  Właściwości kompleksujące hydrofobowych pochodnych kwasów pirydynokarboksylowych w stosunku do jonów kadmu(II) / Marta Tomaszewska / prom. Andrzej Olszanowski (WTCH), rec. Zbigniew Hubicki, Maciej Wiśniewski (WTCH) - Poznań, Polska, 2009 - 166 s.

  Rozprawa doktorska